Ecologie, vooruitgang of achteruitgang?

Een centraal begrip in de ecologie is het ecosysteem. Nederland bezit een aantal mooie natuurlijke ecosystemen zoals de wadden, moerassen en de duinen. Deze ecosystemen zijn bepaald door natuurlijke systemen. Veel ecosystemen worden door de mens beïnvloed zoals de meeste bossen en graslanden. Door veranderingen in Nederland is er steeds minder plek voor planten en dieren binnen deze ecosystemen.

Extreme droogte is momenteel van groot belang op de ecologie binnen Nederland, net zoals de stikstofuitstoot.  De stikstofuitstoot in Nederland moet in 2030 zijn gehalveerd en het kabinet moet ‘’serieus werk maken’’ van natuurherstel. Dit is het eindadvies van Adviescollege Stikstofproblematiek, er is maandenlang onderzoek gedaan naar de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. De natuur ondervindt hier ernstige schade aan.

Binnen de ecologie zijn er gelukkig mensen die zich elke dag weer inzetten om de mooie natuur die Nederland heeft te behouden, ieder op zijn en haar eigen manier. Wil je meer weten of heb je interesse in het werken in het vakgebied ecologie? Vanuit Aatop Milieu & Ruimte helpen we je graag verder.

#ecologie #ecosysteem #flora #fauna
Klik hier voor uitdagende vacatures binnen de ecologie

Terug naar het overzicht