Handhaving, sancties of bewustwording?

Organisaties in Nederland moeten zich houden aan de milieuregels, deze regels zijn natuurlijk niet vrijblijvend. Elke organisatie heeft zelf de verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. Het is de taak van gemeentes en de provincie om te zorgen dat de organisaties deze taken op zich nemen. Dit wordt het liefst gedaan met zoveel mogelijk bewustwording, maar indien nodig zal het naleven van de milieuregels afgedwongen moeten worden. Deze taak van de gemeentes en provincies noemen we handhaving. Dit bestaat voornamelijk uit het houden van toezicht op organisaties en indien nodig het opleggen van sancties.

Toch blijft handhaving een lastige taak in Nederland. In een artikel in het Binnenlands Bestuur is te lezen dat een commissie het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het milieudomein onder de loep neemt. Ze geven aan dat het stelsel op dit moment niet optimaal functioneert. Een van de redenen daarvan is dat er verschillende partijen betrokken zijn bij de uitvoering van milieutoezicht en –handhaving. Dit leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling met als gevolg dat de rol van de omgevingsdienst onvoldoende tot zijn recht komt. De komende tijd zal er dus gekeken moeten worden, waar er in het huidige stelsel  verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, met als doel dat het stelsel wel optimaal gaat functioneren. Dit maakt het dus een interessant werkveld waar de komende jaren genoeg positieve veranderingen kunnen gaan plaatsvinden.

Wil jij werkzaam zijn binnen dit dynamische werkveld en organisaties helpen met het naleven van de milieuregels? Dan is een functie als toezichthouder milieu een mooie kans voor je. Wel is het belangrijk dat je als toezichthouder sterk in je schoenen staat en makkelijk het gesprek aangaat met externe partijen. Gelukkig zijn er binnen de milieuwereld handhavers en toezichthouders die zich elke dag weer inzetten om organisaties verder te helpen op het gebied van milieu, ieder op zijn of haar eigen manier. Wil je meer weten of heb je interesse in het werken in het vakgebied handhaving? Vanuit Aatop Milieu & Ruimte helpen we je graag verder.

Terug naar het overzicht