Outplacement groen en milieu overheid en bedrijfsleven

Het vervroegd afscheid nemen van medewerkers is een van de vervelendste en pijnlijkste taken voor een organisatie. Helaas is dit soms noodzakelijk. In voorkomende gevallen vanwege het ontbreken van de passende match, een conflict, in andere gevallen dikwijls vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege de noodzaak tot reorganisatie. Juist deze laatstgenoemde zien we door de huidige marktomstandigheden in toenemende mate voorkomen. Aatop Milieu & Ruimte kan in dit gevalk de oplossing zijn.

Hoe werkt het?

Aatop Milieu & Ruimte neemt in dit geval de betreffende medewerker van de huidige werkgever over met behoud van salaris en arbeidsvoorwaarden. Binnen ons ruime netwerk  binnen het werkveld milieu & ruimte gaan wij op zoek naar een nieuwe werkplek voor betreffende medewerker.

Het voordeel van deze werkwijze is dat er geen hoogoplopende emotionele nasleep is wanneer partijen uit elkaar gaan. Het voordeel voor de werknemer is ook dat de focus zich toespitst op een nieuwe situatie, oftewel iets positiefs en niet blijft hangen in een negatieve situatie. Als werkgever kunt u zich direct richten op uw bedrijfsproces en hoeft u geen ingewikkelde juridische strijd te voeren. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Contact

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. Gebruikt u hiervoor ons contactformulier. Tevens zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 0318-495310 of per mail via milieu@aatop.nl

Maatwerk

Arbeidsmarktbemiddeling en outplacement is maatwerk. Zoveel mensen, zoveel wensen.

Daarom wordt door Aatop Milieu & Ruimte / Aatop Personeelsintermediair per situatie een specifiek maatwerkplan opgesteld.

Aangezien wij staan voor een persoonlijke en mensgerichte werkwijze bespreken we graag met u hoe wij de uitstroom van uw medewerker optimaal kunnen faciliteren.

Aatop Milieu & Ruimte is een betrouwbare partij. Wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd en lid van de Vereniging tot Regulering Onderaanneming (VRO)